Verhuur voorwaarden

Gebruik van gehuurde go-karts is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon.

Ze zijn geschikt voor kinderen van 6 jaar tot 14 jaar. Het naleven van de verkeersregels is noodzakelijk. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s’nachts indien de fietsen moeten blijven staan. De verhuurde go-karts blijven ten allen tijden van de verhuurder.

Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder. Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder. De huurder sluit zelf een verzekering af voor ongevallen tijdens het gebruik van de go-karts.

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Voor go-karts die gestolen worden of beschadigd dat ze niet meer te herstellen zijn wordt er 1250 euro schade vergoeding aangerekend.


Gebruik van gehuurde gekke fietsen is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon.

Ze zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan vier jaar of personen die niet voldoende een fiets kunnen besturen. Het is verboden met deze fietsen op de openbare weg te rijden. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s’nachts indien de fietsen moeten blijven staan.

De verhuurde gekke fietsen blijven ten allen tijden van de verhuurder. Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder

Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder. De huurder sluit zelf een verzekering af voor  ongevallen tijdens het gebruik  van de fietsen.

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Voor fietsen die gestolen worden of beschadigd dat ze niet meer te herstellen zijn wordt er 250 euro schade vergoeding  aangerekend.


De draaimolen is geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Gebruik van de gehuurde mini draaimolen is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon .

De bediening gebeurt door een volwassen persoon en blijft er altijd bij, indien hij deze onbewaakt achter laat steek hij de bediening in de schakelkast en doet de deur op slot. Ouders helpen de kinderen bij het op en afstapen van de mini draaimolen.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s’nachts indien de draaimolen moeten blijven staan. De verhuurde mini draaimolen blijft ten allen tijden van de verhuurder

Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder.

Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder.

 

Hoe bedienen: druk op de toets I op het zwarte kastje en de molen begint te draaien. De tijd is ingesteld via een timer en stopt automatisch met draaien, je kunt dit vroegtijdig stoppen door op de kop O te drukken.

In geval van nood druk de NOODSTOP in.

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaalt te worden van150 euro.

Plaatsen van de mini draaimolen
Plaats de mini draaimolen steeds op een vlakke en harde ondergrond 
Zet de draaimolen water pas en vast met de bijgeleverde poten
Verwijder de trekstang en plaats de bescherming onderaan de mini draaimolen
Nodige spanning 220 volt minimum 16 ampére
Sluit de schakelkast aan en steek dan de stekker in het stopcontact 

Ingeval van diefstal wordt er 2500 euro aangerekend.